OHIM – Het is Klein Brouwerij Collectief menens!

Klein Brouwerij Collectief, de brancheorganisatie voor kleinere brouwerijen in Nederland, maakt zich op voor een paar forse stappen voorwaarts. Er is een nieuw bestuur en dat presenteerde een aantal plannen die duidelijk maken dat het menens wordt in Bierland.

downloadMisset Horeca meldde op haar website zelfs dat KBC een gedragscode heeft ingevoerd voor haar leden – bij lezing van het hele artikel blijkt dat dit eerst nog een voornemen is – wat deel uitmaakt van de professionaliseringsslag die de vereniging gaat doorvoeren. Een gedragscode, dat klinkt spannend! ‘Het doel van de gedragscode moet zijn: de kwaliteit en professionaliteit van KBC-leden onder woorden brengen en de code leidend laten zijn voor het handelen van onze leden. Het lidmaatschap van KBC moet in die zin ook als keurmerk gaan gelden in een markt waarin de consument steeds vaker vraagt om craft bier (speciaalbier van een zelfstandige brouwerij)’, aldus de nieuwe voorzitter Michel Ordeman.

Even terzijde: ik denk dat Michel hier verkeerd geciteerd wordt. Als hij al een definitie heeft van ‘craft bier’ dan zal dat zeker niet deze hier zijn! Het begrip ‘speciaalbier’ bestaat namelijk niet, al wordt daarmee doorgaans “alle bier behalve pils” mee aangeduid. Bevreemdender is het laatste deel ‘van een zelfstandige brouwerij’: zou Michel Wieckse Witte dan ‘craft bier’ vinden? Grappig genoeg hoop ik stiekem van wel! Maar genoeg semantische zelfbevlekking – terug naar de gedragscode.

Naast verenigingsondersteuners van MOS stralen Fer Kok, Michel Ordeman, Erwin van Moll, Sander van de Streek en Paul Brouwer als bestuurders.

Naast verenigingsondersteuners van MOS stralen Fer Kok, Michel Ordeman, Erwin van Moll, Sander van de Streek en Paul Brouwer als bestuurders.

Duidelijk is dat het nieuwe bestuur vindt dat de gemiddelde kwaliteit en het professioneel handelen van de KBC leden nu onvoldoende is. Het streven om het KBC lidmaatschap zelfs tot keurmerk te laten uitgroeien is lovenswaardig en zelfs ronduit toe te juichen. De consument wordt tegenwoordig overspoeld door steeds nieuwe bieren van telkens nieuwe brouwerijen en probeert ze allemaal – zo af en toe zitten er parels tussen, veel bieren zijn gewoon oké en soms treft zij of hij een vreselijk misbaksel. Als het lidmaatschap van KBC op zijn minst betekent dat de brouwer zich aan een serie afspraken en kwaliteitsvereisten verbindt, waardoor je een garantie op een objectief goed gemaakt product hebt (over lekker of smakelijk hebben we het natuurlijk niet), dan is de gemiddelde consument daar zeker mee geholpen. Ik kan niet wachten op de inhoud van de gedragscode, want dat deze nodig is lijdt geen twijfel. En ik hoop dat regel een zal zijn: Gij zult poetsen!

Cleaning is fun!

Cleaning is fun!

Want daar schort het bij veel brouwers aan, het besef dat brouwen eerst en vooral poetsen is. Net zoals een schilder bijna al zijn tijd besteedt aan schuren, zo is een brouwer continu aan het schoonmaken. Wie hier op beknibbelt of het onvoldoende serieus is loopt eens tegen een infectie aan en dan zijn de rapen gaar. En zelfs als het besef er is schort het soms aan kennis: beroemd is een geval waarbij een brouwer probeerde te achterhalen waarom zijn bier zuur aan het worden was – zou het door het gebruikte schoonmaakmiddel kunnen komen, waterstofperoxide perazijnzuur? Dat dit juist een verbinding is die uiteindelijk in bier oplost en verdwijnt hoort een brouwer te weten… Of die brouwer die zijn platenkoeler – misschien wel het vatbaarste deel voor infecties van een brouwinstallatie – reinigde door deze eenvoudigweg een tijdje onder koolzuurdruk te laten staan, in de verwachting dat dit wel alle kwaadwillende elementen zou verstikken…

Ik hoop van harte dat KBC in haar opzet gaat slagen omdat daarmee de algemene kwaliteit van in Nederland gebrouwen bier nog verder wordt verbeterd. Als het KBC lidmaatschap een keurmerk voor kwaliteit wordt is dat een prestatie van formaat, reden te meer om alle (nog) niet aangesloten brouwerijen op te roepen subiet toe te treden. Daarin is nog een lange weg te gaan: van de ruim 400 brouwers in Nederland zijn er tien lid van Nederlandse Brouwers en 150 van KBC. De meerderheid is dus ongebonden – laat duidelijk zijn dat dit niets over de geboden kwaliteit zegt – maar kan best een steuntje in de rug gebruiken!

2 Comments
 • Bernard Scharff
  juni 20, 2016

  Ik zou willen bijdragen dat er een tankwacht wordt ingesteld bij reiniging van tanks en ketels. Deze meneer op de funfoto neemt een groot risico indien hij geen buddy heeft.

  • Rick Kempen
   juni 21, 2016

   Wellicht dat het zijn buddy is, die de foto neemt, en hem vervolgens scherp in de gaten houdt?

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *