OHIM – Kunnen journalisten niet meer nadenken?

Daar vielen we allemaal van onze stoel: ‘Gif in Duits bier’, zo kopte de Telegraaf. Al gauw stond het op alle media en zelfs Misset Horeca nam het bericht ongewijzigd over, al maakte zij in de kop van ‘gif’ toch maar ‘onkruidsverdelger’. Ondertussen stond Duits bier in een slechte reuk – en naar alle waarschijnlijkheid volledig ten onrechte.

De slachtoffers

De slachtoffers

De feiten op een rij: in een onderzoek van het Umweltinstitut München e.V. komt naar voren dat veertien bieren sporen van glyfosaat bevatten, een onkruidverdelger. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het wellicht kankerverwekkend. In een bier wordt 30 microgram per liter gevonden, bijna 300 maal de hoeveelheid die in drinkwater is toegestaan. Die concentratie is te laag om gevaarlijk te zijn, zegt het Duits Instituut voor Risicoanalyse. En volgens de Duitse minister van Landbouw loop je pas gevaar als je 1000 liter per dag drinkt. De meeste bieren bleven overigens ruim onder de 30 microgram.

Het slachtoffer

Het slachtoffer

Dat klinkt toch wel anders dan ‘Gif in Duits bier’ (De Telegraaf), ‘Sporen landbouwgif in Duits bier’ (NOS) of zelfs ‘Duits bier zit vol gif’ (Powned). Het is niet zeker dat de stof uiteindelijk echt kankerverwekkend is, dus om het nu meteen gif te noemen gaat erg ver. Of de hoeveelheid nu minuscuul is of niet lijkt zelfs helemaal niet ter zake te doen. Oversteken lijkt mij in elk geval risicovoller dan een Duits biertje drinken.

Maar voor deze nuance hoefden we niet bij de media terecht, zo bleek maar weer, want iedereen tikte het stukje braaf over en veranderden hoogstens de kop. Misschien tijd voor wat journalisten om hun eigen kop eens te verwisselen en er een met inhoud te plaatsen. Herseninhoud dan graag, als inhoud, en geen sensatiezucht graag. Darauf ein Bier!

2 Comments

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *