OHIM – Laat je stem horen om verstandig te kunnen blijven genieten

Donderdag 15 december zal de Tweede Kamer zich buigen over het Algemeen Overleg Alcohol in de Tweede Kamer. Naast een evaluatie van de Drank- en Horecawet zal er ook een aantal alcohol gerelateerde onderzoeken worden besproken. In de aanloop hiernaartoe verschenen er in de media veel berichten die tenderen naar aanscherping van wet- en regelgeving rondom alcoholconsumptie. Een aantal politieke partijen heeft nu al aangekondigd te willen pleiten voor een verdere verhoging van de accijnzen, een verdere beperking van verkrijgbaarheid van alcoholische dranken en het verder inperken van reclame voor alcoholhoudende dranken. Ik maak mij hier ernstig zorgen over.

De belangrijkste reden om mij zorgen te maken is dat vrijwel alle aangekondigde maatregelen niet diegenen raken waarvoor ze bedoeld zijn, en dat er in de onderzoeken te vaak onwaarheden staan, drogredeneringen worden gebruikt en goedkope demagogie niet wordt geschuwd terwijl de uitkomsten zwaarwegend zijn in de besluitvorming van de Tweede Kamer. Ik roep daarom alle verstandige bierliefhebbers, verstandige wijnliefhebbers en verstandige liefhebbers van gedistilleerde drank op om hun stem te laten horen – willen we verstandig kunnen blijven genieten van onze biertjes, wijntjes, cocktails en pikketanussies.

1111_zuipenOver een ding zijn we het allemaal eens: misbruik van alcohol moet zoveel mogelijk worden tegengaan. Alcohol, mits onverstandig gebruikt, kan op de lange duur vreselijke schade aanrichten aan de misbruikers en hun omgeving. Dat is precies waar de overheid zich mee bezig moet houden: misbruikers moeten worden geholpen, desnoods aangepakt. Daar mag belastinggeld aan worden uitgegeven.
Wat we ook allemaal weten, maar waar veel onderzoeken bewust aan voorbij gaan, is dat verstandig en matig alcoholgebruik niet schadelijk is en misschien zelfs positieve effecten oplevert. Hier moet de overheid zich dus niet mee bezig houden: iets repareren dat niet stuk is, is zinloos en verspilling van belastinggeld.

Ik schreef er al eerder over: de reden dat veel onderzoeken hier bewust aan voorbij gaan is dat een genuanceerde mening vaak niet goed wordt gehoord, en uit louter effectbejag probeert men dan de paaltjes maar vast zo ver mogelijk te slaan. Voor deze demagogie moeten we waken! Want is er reden de huidige wetgeving aan te scherpen? Ik denk van niet.
Feit: de alcoholconsumptie is in Nederland al jaren dalende, en Nederlanders beginnen op steeds latere leeftijd met drinken.
Feit: binge-drinking, of coma-zuipen, is een exces, en komt in Nederland significant minder voor dan in vrijwel alle andere Europese landen.
Feit: meer dan 90% van de Nederlanders geniet met mate en op een verantwoordelijke manier van alcohol.
Over deze feiten van overheidswege (cijfers RIVM) hoor je echter vrijwel nooit wat.
Feit is dat de overheid zich met alcoholmisbruik bemoeien moet en zich dus op die 8% misbruikers downloadmoet richten – niet op die overweldigende meerderheid, 92% van de bevolking, voor wie genieten voorop staat, en die wars is van gieten.

En wat mij betreft zou de overheid RTL 5 een uitzendverbod moeten geven, omdat zij welbewust jongeren aanzet tot grandioos drankmisbruik van de kwalijkste soort. Zij doet dat louter ter meerdere eer en glorie van haar kijkcijfers en richt daarmee significante schade aan. Nu gaat er geen belastinggeld naar RTL 5, maar geef het alsjeblieft uit om deze misdadigers van de buis te halen.

Terug naar de kwestie. Als er al reden is om de huidige wetgeving te verscherpen – en die lijkt er niet te zijn – dan is wel duidelijk dat accijnsverhoging niet werkt. In de grensstreek zal een nog grotere trek naar het buitenland komen om daar drank te kopen, wat betekent dat de Staat de voorgestelde extra accijnsinkomsten helemaal niet binnenkrijgt, sterker nog, juist minder accijns ontvangt, terwijl opgeleide slijters failliet gaan vanwege dalende omzetten. Ook voor veel lokale en kleinschalige bierbrouwerijen is dat een enorme bedreiging. De prijsknop is ineffectief – zie de rokers van nu – en heeft als uiterste consequentie dat je mensen de misdaad injaagt: de illegaal gekochte cocaïne werd lang gefinancierd met gestolen autoradio’s en via beroofde bejaarden. Is dat waar de overheid naar terug wil?

Het inperken van verkrijgbaarheid lijkt me ook al geen goede zet: zie bijvoorbeeld Scandinavië, waar drank boven een bepaald, en zeer laag, alcoholgehalte alleen maar in Staatswinkels mag worden verkocht, en waar supermarkten na zessen en op zondag een gordijn neerlaten voor de schappen met laag-alcoholisch bier, zie je meer dronkaards langs de straten dan waar ook in Europa. Daarbij richt het zich alleen op impulsaankopen, dus een structurele oplossing biedt het niet: vergelijk het met tanken beperken tot oneven dagen, en dan alleen tussen zeven en negen ’s ochtends. Het resultaat zal zijn dat het om de dag heel druk wordt op de tankstations in de vroege morgen en dat er plotseling heel veel autobranden komen vanwege de meegesleepte jerrycans benzine die plots ontbranden – maar er zal geen kilometer minder om gereden worden.

Ook in België en Engeland woedt de discussie: ook daar winden mensen zich op over de leugenachtige onderzoeksresultaten en het krankzinnige fenomeen dat men probeert een probleem aan te pakken dat er welbeschouwd niet is. Mooie voorbeelden vindt u hier (over alcoholgebruik in Engeland), hier (over de Belgische gezondheidsterreur) en hier (over suggestieve, demagogische statistieken). In het eerste geval wordt beweerd dat ‘de Engelsman nu tweemaal zoveel drinkt als veertig jaar geleden’ terwijl dat, per capita en volgens diverse instituten, vrijwel gelijk is gebleven: zie beide statistieken.

alcohol-consumption-per-adult-15 pure_alcohol_consumption_in_the_uk_1961-2010_-_line_graph

 

 

 

 

Het stuk over de Belgische ‘genotspolitie en gezondheidsreligie’ spreekt voor zich maar het derde voorbeeld – van de demagogische statistiek – licht ik graag even toe. Weer een grafiek uit Engeland, waar ‘Public Health England’, een staatsinstelling, de onderstaande grafiek plaatste en stelde dat ‘er tien miljoen Britten zijn wier gezondheid misschien wel negatief wordt beïnvloed door alcoholgebruik’.  cyqhnk7xeaeoojaDaar vallen miljoenen onder die rond de drie glazen per dag drinken, grofweg het wereldwijd geaccepteerde en ‘aanbevolen’ alcoholgebruik door medische instanties (de een is strenger, anderen staan nog meer toe).  Het demagogische aspect is het onopvallend gebruik van het woord ‘misschien’: we weten niet óf de gezondheid negatief wordt beïnvloedt. Daarbij worden de ‘banden’ van de grafiek niet aan de verhouding aangepast, waardoor de 4% échte probleemgevallen even ‘groot’ lijkt als de 59% ‘laag risico gebruikers’. Goedkope trucjes van de neo-prohibionisten die dan maar meteen roepen dat je beter het zekere voor het onzekere kunt nemen: verbieden, die alcohol! Fout: help die 4%, die echt risico lopen – pak die desnoods aan!

Kortom: we moeten weerstand bieden aan de bedreiging van neo-prohibitionisten, de gezondheidsfundamentalisten nix-18en ambtenaren die van hun man/vrouw niet vaak genoeg mogen. Laat je stem horen: e-mail of schrijf naar Tweede Kamerleden waarmee je je verwant voelt, of op gestemd hebt, of mail ze allemaal en laat ze weten dat je een gematigd en verstandig genieter van alcoholhoudende drank bent en dat je dat graag zo wilt houden: geen behoefte aan verdergaande maatregelen. Je vindt alle e-mailadressen van de Tweede Kamerleden op deze pagina, wel even doorklikken. Laat je stem horen op Internet: tweet of post een Facebookbericht over deze kwestie. Gebruik deze hashtags bijvoorbeeld: #ikgenietmetmate, #magikblijvengenieten of #nix18isgoednix100niet. En doe ook #nixRTL5 erbij. En het allerbelangrijkste: blijf verstandig, dus met mate, van alcohol genieten – geef het goede voorbeeld door niet te gieten, maar te genieten.

1 Comment
  • Dirk Breedveld
    december 5, 2016

    Het blijkt zo te zijn dat het drinkgedrag onder jongeren tot 18 jaar vooral wordt veroorzaakt vanuit de sociale gemeenschap waarin zij verkeren, ouders, famile etc.
    Maar we moeten ook de ogen niet sluiten voor de nog niet 100% handhaving in de overige branches, waarbij mijn oog vooral valt op de sportkantine. Daar krijgt 83% van de onder 18 jarigen gewoon te drinken.

    Maar een andere bijzondere regel zie ik ook nog. Je mag als 16 jarige wel alcohol verkopen in onze bedrijfstak, waarbij we er ook nog van verwachten dat ze er iets over vertellen, maar ze mogen het drinken. Dat is vreemd toch Rick? Hoe denk jij daarover?

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *