Privacyverklaring van My Life With Beer

In deze verklaring vind je hoe My Life With Beer omgaat met de persoonsgegevens die het verkrijgt als je contact met My Life With Beer opnemt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met My Life With Beer.

Verzamelde persoonsgegevens
Wij beschermen jouw gegevens en delen die met geen enkele andere partij. Jouw persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening aan jou te optimaliseren. My Life With Beer verwerkt jouw persoonsgegevens alleen omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Waar wij jouw persoonsgegevens voor gebruiken?
Alleen voor onderstaande zaken:

  • Het verlenen van onze diensten;
  • Relatiebeheer;
  • Het beantwoorden van contactaanvragen en het eventueel uitbrengen van offertes;
  • Het hebben van contact rond een actuele opdracht.

Gegevens en inzage
Je hebt het recht jouw gegevens, zoals wij die hebben opgeslagen, in te zien. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. My Life With Beer zal zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijke termijn, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen
My Life With Beer deelt jouw gegevens met niemand, tenzij dat voor de uitvoering van een opdracht die je verstrekt noodzakelijk is, en dan alleen met jouw voorafgaande toestemming. Verder delen wij gegevens alleen indien daartoe een wettelijke noodzaak bestaat.

Comments are closed.