Super Sunday – “Zegel voor onafhankelijke brouwerijen”- zin of onzin?

De Amerikaanse “Brewers’ Association (BA)”, de branche- en belangenvereniging voor Craft Brewers, lanceerde enkele maanden geleden een logo voor op fles en blik, waarmee een kwalificerende brouwerij haar ‘onafhankelijkheid’ kan laten zien. De hele gedachte erachter leest u hier, en hier is een nog helderder uitleg, maar kort komt het erop neer dat de BA van mening is dat “de onafhankelijkheid van een brouwerij voor de consument van belang is”. En dat mag met een ‘zegel’ of ‘logo’ worden uitgedragen.  “United through Independence – join the movement”, zo jubelt de pop-up van de website!

De BA heeft een set criteria opgesteld waaraan een brouwerij moet voldoen om zich ‘Craft Brewer’ te mogen noemen (opvallend is dat onder de definitie ‘craft brewer’ niet wordt bedoeld dat een dergelijke brouwer ‘craft beer’ maakt – dat blijft een ongedefinieerd begrip). Deze criteria vormden de basis voor de Nederlandse evenknie, CRAFT, en de door haar opgestelde criteria om lid te kunnen worden van de vereniging. Onafhankelijkheid speelt bij beide verenigingen een hoofdrol – zonder dat echt duidelijk wordt waaróm dat zo belangrijk is. Veel verder dan de suggestie dat ‘zelf kunnen beslissen over je economische activiteiten’ belangrijk is gaan de motivaties doorgaans niet – maar dat terzijde. Ik vroeg mij af of een dergelijk zegel waardevol is, desnoods voor de consument, en of een dergelijk zegel ook voor Nederlandse brouwerijen en consumenten van waarde kan zijn.

Ik kwam er niet uit, en dus vroeg ik een aantal vooraanstaande BBN’ers (Bekende Bier Nederlanders) naar hun mening. Cees-Jan Adema, directeur van Nederlandse Brouwers (voormalig CBK); Michel Ordeman, voorzitter CRAFT (voormalig KBC); Paul Brouwer, Oedipus Brewing; Menno Olivier, Brouwerij De Molen; Jan-Paul Rutten, Gulpener Bierbrouwerij; Peter van der Arend, zytholoog en horecaondernemer; Simon Fokkema, horecaondernemer en bierdier; Henri Reuchlin, Het Bierburo; Fedor Vogel, hoofdredacteur Bier! magazine; en Rianne Joosse, Voorzitter consumentenvereniging PINT : een mooie rij mensen die hier vast een mening over hebben.

Hen legde ik de volgende vragen voor:
De BA, de ‘non-profit vereniging van en voor brouwers, die als doel heeft het promoten en beschermen van Amerikaanse “craft” brouwers, hun bieren en de gemeenschap van bierenthousiastelingen’, heeft een keurmerk in de vorm van een zegel ontworpen waarmee een brouwerij zich kenbaar kan maken als ‘onafhankelijk’. “Met dit symbool kunnen bierliefhebbers gemakkelijk echt onafhankelijke en kleine brouwerijen identificeren, iets dat deze bierliefhebbers ons hebben aangegeven belangrijk te vinden.”

1. Is een dergelijk initiatief waardevol voor Nederland, en de gemeenschap van Nederlandse brouwers?
2. Hoewel de Amerikaanse definitie van ‘craft brewer’ helder is, en die van ‘onafhankelijk’ ook, hoe belangrijk vind jij onafhankelijkheid voor een brouwerij?
3. Zegt een dergelijk zegel iets over de objectieve kwaliteit van het bier in het flesje of blikje?
4 a. In hoeverre vind je de gedachten achter dit zegel relevant en waardevol?
4 b. In hoeverre vind je de gedachten achter dit zegel toepasbaar op Nederlandse brouwerijen, en de Nederlandse biergemeenschap?
5 a. Zou een dergelijk zegel ook in Nederland moeten worden geïntroduceerd?
5 b. Indien je 5a met “ja” beantwoordde: door wie zou dat moeten geïntroduceerd?

Iedereen nam de moeite te reageren, zelfs vanaf diverse vakantieadressen. Het leverde veel, en zeer verrassende, antwoorden op. In de komende week plaats ik elke dag de antwoorden die gegeven werden en die mij hielpen mijn mening te vormen, op dit blog. Ik wens je veel leesplezier!

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *