De ‘nieuwe’ biercultuur wordt bedreigd door neo-prohibitionisten

Sluipenderwijs wordt in Europa gewerkt aan wat we ‘de Nieuwe Blaauwe Knoop’ of ‘de Europese Drooglegging’ mogen noemen. Ik ben de laatste om te ontkennen dat alcoholmisbruik voorkomen moet worden en promoot matig alcoholgebruik (‘niet gieten maar genieten!’) maar deze sluipende strijders bedienen zich vaak van drogredeneringen en valse argumenten. Zij vormen zodoende een bedreiging ...