TGIF – Moet de Jellinek zelf afkicken?

Enkele maanden geleden blogde ik over een ingezonden brief van twee Jellinek medewerkers die met gebruikmaking van oneigenlijke argumenten en verdraaide feiten probeerden de directeur van Heineken Nederland in de schandpaal te zetten. Daarbij leken zij de discussie over alcoholmisbruik bewust te willen vertroebelen. Ik schreef zelf een open brief aan de Jellinek-medewerkers om hun feilen bloot te leggen. Op deze brief kreeg ik geen reactie. Nu blijkt een van de betrokken Jellinek medewerkers (Floor van Bakkum) opnieuw te goochelen met feiten en cijfers.

Dit laatste gegoochel leidde tot een item in NOS Nieuwsuur waarin werd beweerd dat Nederlanders ‘problematisch veel drinken’ en als onverantwoordelijke drankmisbruikers werden weggezet – iets dat pertinent onwaar is. Moet Jellinek, of Floor van Bakkum, misschien zelf eens afkicken? Afkicken van het debiteren van onwaarheden die een belangrijke discussie vertroebelen, afkicken van het als kleuters behandelen van verantwoordelijke Nederlandse volwassenen?

In een verklaring van STIVA werd duidelijk dat Nederlanders juist tot de matigste alcoholgebruikers van Europa behoren, en niet tot de top-3 van misbruikers. STIVA is een stichting van Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken die samenwerken in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. Ik snap dat een dergelijke stichting met wantrouwen wordt bezien, zeg maar zoals vegetariërs naar de biologische slager kijken, want ‘ze preken voor eigen parochie’. Op zich is daar niets mis mee, zolang ze de waarheid geen geweld aan doen. Daarop is STIVA nog niet betrapt – maar Jellinek, in de persoon van Floor van Bakkum, nu al tweemaal. Ik zou Floor graag serieus nemen maar krijg het daar steeds moeilijker mee.

Over een ding zijn we het allemaal eens: misbruik van alcohol moet zoveel mogelijk worden tegengaan. Alcohol, mits onverstandig gebruikt, kan op de lange duur vreselijke schade aanrichten aan de misbruikers en hun omgeving. Met zijn allen moeten wij daarom misbruikers, desnoods gedwongen, helpen om hun problemen de baas te worden. Niemand ontkent dat alcohol schadelijk kan zijn, maar dan net als bij pistolen: alcohol, of een pistool op zich, is niet schadelijk – het is de ‘mis’bruiker die de schade aanricht. De discussie daaromtrent dient zuiver gevoerd te worden en de waarheid mag geen geweld worden aangedaan. De waarheid rondom het Nederlands alcoholgebruik ligt echter onder vuur van op zich gerespecteerde hulpverleners en dat is geen goede zaak.

Alcoholconsumptie in Nederland daalt al jaren

Enkele citaten uit de STIVA verklaring spreken boekdelen: “STIVA heeft met verbazing kennisgenomen van het item in Nieuwsuur. De cijfers die als basis hebben gediend voor het item zijn afkomstig van het Global Drugs Survey 2017. Dit is een organisatie in Londen die gebruik maakt van een internationale database. Onderzoekers van het Global Drugs Survey (GDS) geven zelf duidelijk aan waar deze cijfers niet geschikt voor zijn, namelijk: een vergelijking maken tussen landen en extrapoleren naar de gehele bevolking.”
“Het onderzoek betrof een heel specifieke doelgroep. De titel “Nederlanders drinken problematisch veel” suggereert dat de resultaten toch worden geëxtrapoleerd naar alle Nederlanders. Ook spreekt het artikel over een Europese top drie.

Alcoholconsumptie onder jongeren daal ook al jaren, en hard

Dat is feitelijk en methodisch ook niet correct. De personen uit de database zijn namelijk niet representatief en de samenstelling van de groep van respondenten is per land verschillend, stellen ook de onderzoekers GSD in hun rapport.”
Verder weten we dat “ De cijfers die internationaal als benchmark worden gebruikt voor de stand van zaken rondom problematisch alcoholgebruik die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn. Deze cijfers laten een heel ander beeld zien, namelijk; dat Nederlanders tot de matigste drinkers van Europa behoren. Zowel ten aanzien van het aantal bingedrinkers als mensen met een aan alcohol gerelateerde aandoening, scoort Nederland samen met Italië het laagst van heel Europa.”

Wat beweegt Floor van Bakkum, namens de Jellinek, dan om te suggereren dat het hier een zooitje is? Waarom probeert zij iets te repareren dat niet stuk is?

Nederlandse drinkers zijn meerendeels zeer verantwoordelijk

Feit: de alcoholconsumptie is in Nederland al jaren dalende, en Nederlanders beginnen op steeds latere leeftijd met drinken.
Feit: binge-drinking, of coma-zuipen, is een exces, en komt in Nederland significant minder voor dan in vrijwel alle andere Europese landen.
Feit: meer dan 90% van de Nederlanders geniet met mate en op een verantwoordelijke manier van alcohol.
Kortom: de Jellinek, bij monde van Floor van Bakkum,  vertroebelt het debat, en grijpt naar incorrecte getallen – en dus incorrecte argumenten. STIVA en Jellinek hebben nota bene dezelfde belangen, namelijk dat drankmisbruik wordt geminimaliseerd. We zouden gezamenlijk moeten streven naar matig, weloverwogen en verantwoord gebruik van alcohol, en dat dit de norm is – waarbij het ieder vrij staat zich geheel te onthouden.

Verantwoord alcoholgebruik heet voor veel mensen ook wel genieten. Dat zou ons niet afgepakt moeten worden, en zeker niet op de oneigenlijke gronden van Floor van Bakkum.  Ik hoop dat zij haar goede werk voortzet maar ophoudt daarbij onnodig te goochelen met getallen, feiten en de rest van de waarheid. Daar lijkt zij wel wat aan verslaafd te zijn en wellicht dat haar werkgever haar desnoods terzijde kan staan met cognitieve gedragstherapie (CGT). Hierbij gaat het om het veranderen van gedrag en manier van denken.

“Hoe u denkt heeft namelijk invloed op hoe u zich voelt en hoe u zich gedraagt. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze methoden effectief zijn.” Dat meldt de website van Jellinek, en dus moet het wel waar zijn, Floor!

No Comments Yet.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *